İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hakkımda

1992’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılında Erzincan Hukuk Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Almanya’nın Köln Üniversitesinde 1997 “Türk ve Alman Anayasa Hukukunda Cumhurbaşkanı” çalışmasıyla yüksek lisansını, 2000 yılında ise “Düşünce Özgürlüğünün Anayasal Sınırları” konulu karşılaştırmalı hukuk çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

2001’de Erzincan Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku alanında öğretim üyeliğine başladı.

Temmuz 2002 tarihinde Anayasa Mahkemesine Raportör-Hâkim olarak atandı. Bu süre zarfında Türkiye tarihinin en çalkantılı dönemindeki önemli anayasa hukuksal davalarda Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nca raportör olarak görevlendirildi.

2003 yılında Türk-Alman Kamu Hukukçuları Forumunu kurdu ve kuruluşundan beri Türkiye Koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Bireysel başvuru ve temel haklar konusunda Almanya’nın Frankfurt, Köln ve Erlangen üniversitelerinde ve Alman Anayasa Mahkemesinde araştırmalar yaptı.

Memurların ve kamu çalışanlarının sendikal hakları ve grev yasaklarının kaldırılması yönünde sunduğu görüşler Anayasa Mahkemesince kabul edilerek içtihada dönüştü. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik reformların Anayasaya uygun bulunduğu davalarda görev aldı.

TSİP ve DEHAP gibi partilerin kapatılması davalarında raportörlük yaptı. Siyasi parti davalarının sosyolojik, politik ve hukuki bakımlardan analizinin zorunlu olduğu görüşünü eksen alarak rapor hazırladı ve partilerin kapatılmasının engellenmesine katkı sağladı.

2005 yılında özelleştirmelerin önünü açan Anayasa Mahkemesi kararlarının raportörlüğünü yaptı. Anayasa Mahkemesi içtihat değiştirdi. Limanların ve özellikle Türk Telekom’un özelleştirilmesi mümkün hale geldi.

2006 yılında Yüksek Öğretim Kurulu bilim jürisi tarafından oybirliğiyle doçentliğe layık görüldü.

2007 yılında ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı krizini çözmeyi amaçlayan Anayasa Değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesinde açılan davanın raportörlüğü ile görevlendirildi. Görüşleri doğrultusunda Mahkeme ret kararı verince Cumhurbaşkanı’nın Türkiye tarihinde ilk defa halk tarafından seçilmesi mümkün hale geldi.

2008 yılında AK Parti’nin kapatılması talebiyle açılan davanın raportörlüğünü üstlendi ve kapatma isteminin reddi yönünde görüş sundu. Parti kapatılmadı. Raporunda savunduğu usule ilişkin görüşleri, mahkemece oybirliğiyle ilke kararlarına dönüştü.

2010 yılında Demokrat Yargı derneğinin kuruluşunda yer aldı ve yargının tarafsızlığı ve çoğulculaştırılması mücadelesini sivil toplum örgütü üzerinden yürüttü.

2010 yılında Hukukçular Derneği’nce Türkiye’de “yılın hukukçusu” ödülüne layık görüldü.

Ekim 2010 itibariyle Mahkemeden ayrılıp üniversiteye döndü. 2011 Temmuzunda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyeliğine başladı.

Bu tarihten itibaren Türkiye’nin sayılı medya, üniversite, sivil toplum ve siyasal aktörleriyle bir araya gelerek, siyasi aktörleri yeni anayasa yapımına ikna etmede önemli rol üstlenen Yeni Anayasa Platformunun oluşumunda yer aldı, Platformun hukuki-fikri çerçevesini hazırladı. Çeşitli kuruluşların Anayasa raporlama projelerini yürüttü ve görüşlerini hazırladı. 2011-2012 tarihlerinde TBMM’nin talebi doğrultusunda yürütülen “Türkiye Konuşuyor” adlı Anayasa Projesine danışmanlık yaptı.

2011 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “yılın fikir adamı” ödülüne layık görüldü.

Anayasa Mahkemesinde çalıştığı sekiz yıl boyunca bir istisna (üniversitelerde başörtüsünün serbest bırakan Anayasa Değişikliği’nin iptal edilemeyeceği yönündeki görüşü) dışında görüşleri Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilerek içtihat haline geldi.

2004-2015 tarihleri arasında Radikal (2), Star, Akşam, Newsweek Türkiye ve Daily Sabah gibi gazete ve dergilerde köşe yazarlığı ile 360 TV, Kanal 24 ve TRT Haber kanallarında siyasi ve hukuki tartışma programları yaptı.

2012-2015 tarihleri arasında, “Yeni Anayasa” çalışmalarına katkı yönünde gelen daveti kabul ederek AK Parti MKYK’sında görev aldı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönemi İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ye seçildi. Ancak “Yeni Anayasa”nın öncelikli hedef olmaktan çıkması ve çalışmaların seyriyle ilkesel uzlaşmazlık yaşamasını müteakip aktif siyaseti bırakıp üniversiteye döndü.

Halihazırda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak lisans, yüksel lisans ve doktora dersleri vermekte ve bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

2014-2018 yılları arasında Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu (Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu) üyeliğinde bulundu. 2015 Aralık toplantısında Bilimsel Konsey Başkan yardımcılığına seçildi.  Avrupa Konseyi ve AGİT üyesi ülkelerde demokrasi ve hukuk alanlarında danışmanlık yaptı, görüşler hazırladı.

Ulusal ve uluslararası yargısal uyuşmazlıklarda talep üzerine hukuki görüş ve mütalaalar hazırlamaktadır. Bunun yanı sıra makro düzeyde siyaset, hukuk ve ekonomik analizlere dayalı raporlamalar yapmaktadır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Almanca ve İngilizce bilmektedir.

(ORCID Kimlik No: 0000-0002-1045-9136)